Cosmopolita Scotland Reino Unido, ¿irse o quedarse? - Cosmopolita Scotland